අපව අමතන්න

  • 5811

Dongguan Wei Shun Silicone Technology Co., Ltd

දුරකථන:+86-769-88086932

විද්යුත් තැපෑල: marina@weishungj.com

අමතන්න:මරීනා ලියු

මැර පිරිස:+86-13268680555

ලිපිනය:Bldg.2, 1st Ind. කලාපය, Hengli Village, Hengli Town, Dongguan, Guangdong, China.

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න