සමාගම් පුවත්

  • සිලිකොන් තහඩු මයික්‍රෝවේව් ආරක්ෂිතද?

    ළදරුවන් ඝන ආහාර පෝෂණය කිරීමට පටන් ගන්නා විට, සිලිකොන් ළදරු තහඩු බොහෝ දෙමව්පියන්ගේ කරදර අඩු කර ආහාර සැපයීම පහසු කරයි.සිලිකොන් නිෂ්පාදන සෑම තැනකම පැතිර ඇත.දීප්තිමත් වර්ණ, සිත් ඇදගන්නාසුළු මෝස්තර, පිරිසිදු කිරීමට පහසු, නොබිඳිය හැකි සහ ප්‍රායෝගිකත්වය සිලිකොන් ප්‍රෝ බවට පත් කර ඇත.
    වැඩිදුර කියවන්න